Kitablar - Tofiq Haciyev

Перейти к контенту

Главное меню:

Əsərləri Yetirmələri
Kitablar

latın
kiril
1 Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili
2014
yüklə
yüklə
2
Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili
2013
yüklə
3
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi 1-ci hissə  Bakı. "Elm"
2012
yüklə
4
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi 2-ci hissə  Bakı. "Elm"
2012
yüklə
5
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (altı cilddə), II cild, Bakı: Elm
2007
yüklə
yüklə
6
Mikayıl Baştunun «Şan qızı dastanı» və poetikası. Bakı: Təhsil, 310 s 
2005
yüklə
yüklə
7
Azərbaycan dili. 11 sinif dərsliyi. 162 s 
2005
yüklə
yüklə
8
Azərbaycan dili. 10 sinif dərsliyi. 143 s 
2005
yüklə
yüklə
9
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (altı cilddə), I cild, Bakı: Elm
2004
yüklə
yüklə
10 Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 213 s 
1999
yüklə
yüklə
11
Füzuli: dil sənətkarlığı. B.: Gənclik, 70 s 
1994
yüklə
yüklə
12
Azərbaycan dili. B.: Elm, 199 s
1992
yüklə
yüklə
13
Şe’rimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz. B., 360 s
1990
yüklə
yüklə
14
Azərbaycan ədəbi dili tarixi, 2-ci hissə. B.: Maarif, 293 s 
1987
yüklə
yüklə
15
«Molla Nəsrəddin»in dili və üslubu. B.: Yazıçı, 267 s
1983
yüklə
yüklə
16
Azərbaycan dili tarixi. B.: Maarif, 188 s
1983
yüklə
yüklə
17
Sabir: qaynaqlar və sələflər. B.: Yazıçı, 175 s 
1980
yüklə
yüklə
18
Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. B.: Maarif, 130 
1979
yüklə
19
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili. B.: Maarif, 188 s
1977
yüklə
yüklə
20
Azərbaycan ədəbi dili tarixi. B.: ADU nəşri, 155 s 
1976
yüklə
yüklə
21
Satira dili. B.: ADU nəşri, 178 s 
1975
yüklə
yüklə
Tərcümələr
1
Seyid Əhməd Cəmaləddin ibn Mühənna. Hilyətül-insan və həlbətül-lisan. Bakı, 143
2008
yüklə
2
Murad Adcı. Türklər və dünya: gizli tarix (Ruscadan tərcümə, 250 s. Bakı
2005
yüklə
yüklə
3
B.A.Serebrennikov və N.Z.Hacıyevanın «Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası» kitabının tərcüməsi. Bakı, 380 s 
2002
yüklə
yüklə
4
Murad Adci. Qıpçaq çölünün yovşanı. B, 194 s 
1999
yüklə
yüklə
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню