Haqqında - Tofiq Haciyev

Перейти к контенту

Главное меню:

Özü və Əsərləri haqqında
76
B.Budaqov. Ürəyində od var... // Kredo. 2006.  15 iyul.
75
Elçin. Qələmi ilə fələkdən kam alan alim -Tofıq Hacıyevin 70 illiyinə dost sözü // 525-ci qəzet. 2006. 27 may.
74
Q.Namazov. Görkəmli türkoloq, ləyaqətli alim, qayğıkeş insan // Respublika. 26 may. 2006.
73
Tofıq Hacıyev-70 // Zaman. 25-26 may. 2006.
72
G.Vəliyeva. Mənim müəllimim // Bakı Universiteti. 2006. 25 may.
71
M.Qıpçaq. Yetmiş yaş nədir ki, Tofıq müəllim! // Bakı Universiteti. -2006. 25 may.
70
İ.Vəliyev. Qayğıkeş insan və tanınnmış alim // Bakı Universiteti. 2006. 25 may.
69
M.Məmmədov. Görkəmli alim, əziz müəllim // Bakı Universiteti. 2006. 25 may.
68
A.Məmmədova. Böyuk alim, gözəl insan, əsil pedaqoq // Bakı Universiteti. -2006. -25 may.
67
E.Əzizov.  Professor T.Hacıyevlə bağlı xatirələrimdən // Bakı Universiteti. -2006. -25 may.
66
Q.Abdullayeva. Füzulidən «Şan qızı»na gedən yol // Bakı Universiteti. -2006. 25 may.
65
Müəllimlik zirvəsi // Bakı Universiteti. 2006. 25 may.
64
Aytən Aydınqızı. Tofıq Hacıyev - görkəmli alim, fədakar ziyalı // Səs. -2006. 25 may.
63
Q.Məşədiyev. Alim ömrü // Azərbaycan. - 2006. 25 may.
62
Ə.Xələfli. Böyük çölün Dədə Qorqudu, yaxud düzlük, həqiqət və obyektivlik Tofıq Hacıyevin tanrısıdır // Kredo. 2006. 20 may.
61
Q.Kazımov. Yaratdıqları dilçiliyin poeziyasıdır // Kredo.  2006.  20 may.
60
Anar. Yetmiş yaşın sevinci // Kredo. 2006. 20 may.
59
Nizami Cəfərov. Doğma dilin keşiyində // Kredo. 2006. 20 may.
58
İ.Kazımov. Türkologiya elminin qurucusu T. Hacıyev-70 // İctimai. - 2006. 11-12 may.
57
Tofıq Hacıyev- 70 // Ədəbiyyat qəzeti. 2006. 5 may.
56
Nizami Cəfərov. Doğma dilin keşiyində // Ədəbiyyat qəzeti. 2006.  5 may
55
Anar. Yetmiş yaşm sevinci // Ədəbiyyat qəzeti. 2006. 5 may.
54
Sərdar Zeynal. Siz çıxdmız yolum üstə // Kaspi. 2006. -3 may.
53
Sərdar Zeynal. Haqsızlar içində «haqq» deyən insan // Kaspi. 2006. -3 may.
52
T.Orucov. 70-ci bahar // Yeni Azərbaycan.- 2006. 28 aprel.
51
Yavuz Donat. Hocalarm hocası // Sabah. İstanbul: -2004. 24 iyun.
50
Vaqif İbrahimoğlu. Ruhun eşitdikləri (alim Tofıq Hacıyev cənablarına açıq məktub) // 525-ci qəzet. 2002. 27 dekabr.
49
S.Rzasoy, A. Xəlil. İki işarə arasmda // Azərbaycan. 2001. -№11. -s. 182-184.
48
Təbrik edirik // İqtisadiyyat. 2001.10-16 may.
47
S.Bağırova. Azərbaycan dilində iltisaqiliyin tədrisi //  Azərbaycan müəllimi. -2001. 9-16 may.
46
S.Rzayeva. Həmişə müəllim  // Azərbaycan  müəllimi. 2001.  6-12 sentyabr.
45
E.Cansever, Ə.Çərkəzoğlu Təbrik yerinə üç beş kəlmə // Zaman. 2001. 5-7 may.
44
Həmzə Vəli. Açıq məktub // Yeni Azərbaycan. 2000. -11 iyul.
43
R.Behrudi. Oturub ağlasam dəli deyərlər (açıq məktub) // Müxalifət. - 1998. 18 mart.
42
Müəllimim haqqmda söz // Oğuz eli. 1996. 22 avqust.
41Q.Abdullayeva,  G.Nəbiyeva.  60  baharlı  müəllimimiz  //  Bakı Universiteti. 1996. 21 iyun.
40
N.Cəfərov. Dilimizin vicdan qoruyucusu // Azərbaycan müəllimi.  1996. 18 iyun.
39
N.Cəfərov. T.Hacıyev-60 // ADU-nun «elmi əsərlər»i, dil və ədəbiyyat ser. 1996, -№ 3. -s. 128-129.
38
Elman. Ömrün müdrik çağı // Azərbaycan müəllimi. 1996. 26 may.
37
C.Məmmədli. Alim ömrünün şöləsi // Iki sahil. 1996. 25 may.
36
Professor Tofıq Hacıyev-60 // Şəhriyar. 1996. 23 may.
35
S.Çərkəz. 60 yaşınız mübarək, Tofıq müəllim // Avrasiya.  1996.  23 may.
34
Tofıq Hacıyev-60 //Defakto - 1996. 22 may.
33
R.Rzabəyli. Böyük alim, gözəl insan // Azərbaycan. 1996. 22 may.
32
Dərdin dilini bilən alim // Zaman.1996. 16 may.
31
Təbrik edirik // Maarifçi. 1996. 15 may.
30
Təbrik // Ədalət. 1996. 15 may.
29
M.Qıpçaq. Millətin alimi // Xalq qəzeti. 1996. 4 may.
28
Nərimanoğlu Kamil Vəli. Salam, Tofıq müəllim // Ədəbiyyat qəzeti. -1996. 3 may.
27
İsa Qəmbər. Tofıq Hacıyev-60 // Yeni müsavat. 1996. -3 may.
26
C.Həsənli. İşdə, fıkirdə və dildə birlik arzusu // -1996. -1 may.
25
Ə.Elçibəy. Təbrik//Azadhq.-1996. 30 aprel.
24
T.Əhmədov. Azərbaycan yazıçıları // -B.: -1995.
23
Təbrik edirik // Zaman. 1995. -17 noyabr.
22
Tofık Hacıyev // Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu bülteni. 1994, mayıs, eylül. sayı: 21-22. cilt:VII. Ankara, 1994, -s.45.
21
İ.Kazımov, M.Musayev. Sözün estetik sehrindən danışan kitab («Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz » kitabı) // İki sahil. 1991. 4 dekabr.
20
M.Musayev, İ.Kazımov. Ədəbi dilimizin qayğıları // Azərbaycan. 1991. -№9-10. -s. 184-186.
19
C.Məmmədov. Nəsrimiz, şeirimiz, dilimiz // Ədəbiyyat qəzeti.  1991. 16 avqust.
18
S.Verdizadə, H.Məmmədzadə. Qartal xislətli insan // Xudafərin.  1991. 13 iyun.
17
Tofıq Hacıyev-50 // Ədəbiyyat və incəsənət. 1986. 9 may.
16
Z.Budaqova. Gərəkli kitab // Ədəbiyyat və incəsənət. 1984. -11 may.
15
S.Cəfərova. Azərbaycan dili tarixi // Kirovabad kommunisti. 1983.  5 iyul.
14
V.Aslanov, K.Abdullayev. M. Ə. Sabir haqqmda yeni tədqiqat // Ulduz. 1982. -№ 12. s.49-50.
13
M.Musayev. Ənənə və novatorluğım tədqiqi // Azərbaycan.  1982. № 3. -s.184-187.
12
Q.Xəlilov. Sabirə layiq // Azərbaycan müəllimi. 1981. -1 iyul.
11
H.Həsənov. Yazıçı dilinin təhlili // Ədəbiyyat və incəsənət.  1980. 4 yanvar.
10
Ş.Xəlilov. Layiqli töhfə («XX əsrin əvvəllərində azərbaycan ədəbi dili» kitabı) // Azərbaycan müəllimi. 1978. 22 noyabr.
9
K.Vəliyev.  Ədəbi dilimizin tarixi öyrənilir («Azərbaycan ədəbi dili tarixi» kitabı) // Azərbaycan gəncləri. 1977. 7 iyul.
8
К.Велиев, А.Зейналов. «История азербайджанского литературного языка» // Советская тюркология. -1977. -№ 5. -с. 69-71.
7
S.Abdullayev. Ədəbi dilimizin tarixi // Ədəbiyyat və incəsənət. 1977. 26 may.
6
R.Məhərrəmova. Dilimizin tarixinə dair qiymətli əsər // Azərbaycan müəllimi. 1977. 26 yanvar.
5
C.Məmmədov. «Satira dili» // ADU-nun elmi əsərləri, jurnalistika ser., -1977. s.66-68.
4
M.B.Məmmədov, İ.O.Məmmədov. «Satira  dili»  // Azərb. SSR EA Xəbərləri, ədəb. dil və incəsənət ser. 1976. -№ 3, -s. 112-115.
3
R.Məhərrəmova. «Satira dili» // Azərbaycan müəllimi.1976. 4 iyun.
2
Q.Məşədiyev, Q.Yusifov. «Satira dili» // Bakı. -1976. 2 aprel.
1
A.Qurbanov, B.İbrahimov.  Tofıq İsmayıl oğlu Hacıyev. Azərbaycan dilçiləri // -B.: APİ nəşri. 1970. s.46.
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню