Tofiq Haciyev

Перейти к контенту

Главное меню:


    Cəmiyyətdə hər şey dildən başlayır və dilin üstündə durur; Allah da dünyanı, insanı dillə, sözlə yaradıb. Dilimiz "Qar üstünə qan dammış kimi al yanaqlım" təşbehindən bəri,"Gördüm" və "Görmədim" fəlsəfi təsdiq və inkarından, "El bilir ki, sən mənimsən" Vətən sevgisinə "Qalib gələcəkmi dünyada kamal" bəşəri sualına qədər uzun və uğurlu bir yol keçib. Bu yol sonsuzluğa üz tutub... Bu yolun sahibləri bizik!

(Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev)

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню